Bruksattester (Årskontroller)

Aarsvold Kran og Hydraulikk AS foretar den myndighetskrevde godkjenning.

Betongpumper, kraner, løfteutstyr og diverse maskiner skal ha årlig kontroll.  Dette er innført for å hindre ulykker som kan forårsake skade på mennesker og utstyr.

Aasvold Kran og Hydraulikk AS foretar dette på betongpumper, kraner, løfteutstyr.

Aarsvold Kran og Hydraulikk er sertifiserte til å gjøre denne jobben.

Dette fra Sertifiseringsorganet, FABEKO, KranTeknisk Forening og VIDUM

sakkyndig virksomhet, jfr. Forskrift om administrative ordninger
(best.nr.706) av 06.12.2011 § 8-6, innen følgende kompetanseområder S2: G1, G2, G7, G8, G10, G20, RX, MX, PX, BX, TX, KX

ASAS

Aarsvold Kran og Hydraulikk AS: Killinglandveien 200, 4312 Sandnes. Tlf: 51 62 29 90. E-post: verksted@aakh.no,  einar@aakh.no