Sakkyndig virksomhet

Aarsvold Kran og Hydraulikk AS er autorisert som sakkyndig virksomhet iht forskrift om administrative ordninger § 8-6

SAKKYNDIG VIRKSOMHET

Nr.  30036

Sertifiseringsorganet for sakkyndig virksomhet A/S

bekrefter med dette at

Aarsvold Kran & Hydraulikk AS

Killinglandveien 200
4312 SANDNES
Organisasjonsnr.: 981 627 091

er sertifisert som sakkyndig virksomhet, jfr. Forskrift om administrative ordninger
(best.nr.706) av 06.12.2011 § 8-6, innen følgende kompetanseområder:

 S2: G1, G2, G7, G8, G10, G20, RX, MX, PX, BX, TX, KX

Kompetanseområder

Sertifisering av Sakkyndig Virksomhet skal være knyttet opp til følgende kompetanseområder:

S1     Generell sertifisering

S2     Rett til å utføre periodisk kontroll, og også rett til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

G        Løfteinnretninger for hengende last

GX    Alle typer

G1    Mobilkraner og havnemobilkraner

G2    Tårnkraner

G3    Portal-, Sving og Container-kraner

G4    Bro/traverskraner,  inkl. motoriserte søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttlelift-kraner

G7    Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-,

Søylesving- og veggsving-kraner

G8    Kjøretøy-monterte kraner

G9    Kabelkraner

G10  Manuelle taljer, etc

G13  Spesielt løfteutstyr

G20  Fastmonterte hydrauliske kraner

 

R       Løfteredskaper

RX    Alle typer

R1    Kjetting

R2    Fiber

R3    Ståltausstropper

R4    Løst utstyr (Plateklyper, øyebolter, sjakler,
betongtobber, stålkasser, pallegafler, osv.)

R5     Løfteåk

R6      Annet utstyr

 

T       Løfte og stablevogner for gods

TX     Alle typer

 

TB     Trallebaner

TBX    Alle typer

 

M      Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW

MX    Alle typer

B       Utstyr på bergningsvogner    

BX    Alt utstyr

B1    Bilkran

B2    Vinsj

B3    Redskap

B4    Annet utstyr

H       Hengestillas

HX    Alle typer

S       Studio- og scene-rigger

SX    Alt utstyr (Må i tillegg være godkjent innen andre aktuelle fagområder)

S1    Deler av riggen (Må spesifiseres

BH    Byggeplassheiser

BHX    Alle typer

P       Personløftere

PX     Alle typer

P1     Løftebord

P2     Arbeidsplattformer (bil- eller tilhenger-monterte)

P3     Andre

K      Klatrestillas for høyder over 3m

KX     Alle typer

Uavhengighet type A
Sakkyndig virksomhet utfører kontroll som upartisk tredjepart

Uavhengighet type B
Sakkyndig virksomhet utfører kontrollen på utstyr som eies av hovedorganisasjonen, hvor sakkyndig virksomhet inngår som adskilt og identifiserbar del av organisasjonen

Uavhengighet type C
Sakkyndig virksomhet inngår som en del av organisasjonen som arbeider med utforming, levering, installering, bruk eller vedlikehold av arbeidsutstyr som de kontrollerer, og kan utføre kontroll for andre parter enn hovedorganisasjonen.

ASAS

Aarsvold Kran og Hydraulikk AS: Killinglandveien 200, 4312 Sandnes. Tlf: 51 62 29 90. E-post: verksted@aakh.no,  einar@aakh.no